Andrzej Maciejewski będzie koordynował przebieg wyborów samorządowych z ramienia Kukiz’15 na Warmii i Mazurach. Na poniedziałkowej (12.02) konferencji poseł mówił też o sposobie wyłaniania kandydatów do rad gmin, powiatów oraz sejmiku województwa.

Poseł Andrzej Maciejewski otrzymał pełnomocnictwa do zasiadania w radzie ds. wyborów samorządowych ruchu Kukiz’15, która będzie nadzorować pracę pełnomocników wojewódzkich, akceptować kandydatów na stanowiska prezydentów miast i zatwierdzać skład list osobowych do sejmików oraz program wyborczy.

W mniejszych miejscowościach, tam gdzie występują jednomandatowe okręgi wyborcze, ruch Kukiz’15 będzie stosował franczyzę polityczną. Maciejewski zapowiedział również wystawienie kandydata na prezydenta Olsztyna. Na razie jednak nie wiadomo, kto mógłby nim być.