Licząca ponad 1000 lat historia Polski obfituje w godne naśladowania postacie i wydarzenia, które mogą być obywatelskim kompasem najmłodszego pokolenia Polaków. To myśl przewodnia ogólnopolskiego projektu „Młoda Polska Szkoła Parlamentaryzmu”. Jego częścią była konferencja naukowa i wystawa w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

„Młoda Polska Szkoła Parlamentaryzmu” to kierowany do uczniów projekt edukacyjny, którego celem jest przygotowanie młodych ludzi do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym. Głównie przez pogłębianie ich wiedzy historycznej.

Teraz, przez to może co się dzieje w Polsce, ludzie chcą poznawać historię naszego kraju. Myślę, że młodzież jest też teraz coraz bardziej dociekliwa – mówi Maciej Szulc, uczeń XII Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie.

Fundacje Łączka i Commodus, postanowiły wyjść naprzeciw tej potrzebie i uzupełnić wiedzę, jaką uczniowie wynoszą ze szkół: – Trafiamy na podatny grunt. Polska młodzież chce polskiej historii, chce polskich bohaterów, chce żołnierzy wyklętych, tylko trzeba im troszkę pomóc, dołożyć do tego, co oferują dzisiejsze programy nauczania – mówi Tadeusz Płużański, prezes fundacji Łączka

Pomysłodawcy szkoły parlamentaryzmu chcą wpływać na postawy i system wartości młodych ludzi, poprzez odwołania do polskiej przeszłości. Jedną z metod jest wskazywanie postaci godnych naśladowania. Stąd towarzysząca projektowi wystawa w holu olsztyńskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jej bohaterem jest pułkownik, a później generał Ryszard Kukliński.

Projekt ma charakter ogólnopolski. Honorowy patronat nad nim objął prezes Instytutu Pamięci Narodowej a na Warmii i Mazurach, wojewoda. Projekt fundacji Commodus i Łączka rozpoczął się w październiku ubiegłego roku w Lublinie. Autorzy planują, że potrwa mniej więcej półtora roku.